פתח סרגל נגישות accessibility

כלי נגישות

GetBasic

אחריות יבואן

להפעלת
אחריות
יבואן

mobilesearch-icon

שירות אחריות יבואן

שירות אחריות יבואן כוללת תמיכה בתקלות חשמליות
בקניית מכשיר סלולרי חדש.